Hoivakoti

Kuntouttava hoivakoti Tepa (tehostettua asumispalvelua) on tarkoitettu vaikeasti alkoholisoituneille miehille ja naisille, jotka tarvitsevat pitkäaikaista, ympärivuorokautista valvontaa, tukea ja kuntoutusta.

Toiminta-ajatus:

Tarjota mahdollisuus kodinomaiseen, turvalliseen ja mahdollisimman mielekkääseen elämään asukkaan yksilöllisyyttä kunnioittaen. Tarkoituksena on ylläpitää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja kuntouttavalla työotteella myös kohentaa sitä.Kodin kuntoutus ja hoiva koostuu säännöllisen elämänrytmin opettelusta, arkisiin askareisiin osallistumisesta, liikunnasta ja viriketoiminnasta yhdessä tehdyn viikko-ohjelman mukaisesti. Omaisiin pidetään yhteyttä ja he voivat vierailla kodissa. Asukkaat saavat yksilöllistä hoivaa ja tukea, heitä ohjataan ja kannustetaan omatoimisuuteen. Terveydentilan seurannasta vastaa talon lääkäri yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa. Kodissa toimitaan yhteisöhoidon periaatteita noudattaen.

Hakeutuminen:

Hoivakotiin asukkaaksi hakeutuminen tapahtuu sosiaalitoimiston, A-klinikan, terveyskeskuksen tai muun yhteistyötahon kautta.

Myös omatoimisesti voi kysellä paikkaa.

Asukasvalinta tehdään yhdessä kotikunnan viranomaisten ja Tuustaipaleen henkilökunnan kanssa. Alkuverkostossa on mukana myös asukkaaksi haluava ja hänen omaisensa. Yhdessä arvioidaan asukkaan soveltuvuutta hoivakotiin. Teemme myös yksilöllisen palvelusuunnitelman ja sovimme sen säännöllisestä arvioinnista.

Henkilökunta:

Asukkaiden kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta vastaavat terveydenhuollon ammattilaiset. Ympärivuorokautinen valvonta on järjestetty.

 

Kuntouttavasta hoivakodista saat lisätietoja soittamalla  Tepa 040 834 4501

Tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen etunimi.sukunimi @tuustaipale.fi