Katkaisuhoito

Kuntoutumiskeskuksemme tarjoaa sekä alkoholi- että huumekatkaisuhoitoa. Alkoholikatkaisuhoidon pituus on viisi vuorokautta ja huumekatkon 10 - 14 vuorokautta. Katkaisuhoidon aikana keskitytään vieroituisoireiden hoitoon, asiakkaan fyysinen ja psyykkinen kunto kartoitetaan ja hänen kanssaan tehdään suunnitelma jatkohoidosta sekä motivoidaan päihteettömyyteen. Katkaisuhoidon jälkeen asiakkaan on mahdollista siirtyä kuntoutumispuolelle ns. hoitojatkumona. Huumekatkaisuhoitoasiakkaan jatkohoito järjestetään yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa, arvioinnin perusteella asianmukaiseen huumekuntoutusyksikköön.

Katkaisuhoitoon sisältyvät ruokailut, sairaanhoitajan ja lääkärin palvelut, lääkehoito sekä viikko-ohjelman mukaiset toiminnot. Osastolla pidetään myös omia keskusteluryhmiä.