Kuntoutus

 

Kuntoutusosastolla on 10 asiakaspaikkaa naisille, miehille ja pariskunnille, jotka haluavat muutosta alkoholin käyttöönsä ja etsivät keinoja päihteettömään elämään. Kuntoutumisjaksoja on myös peliongelmaisille. Osaston työryhmänä toimii sosiaali- ja terveysalan moniammatillinen tiimi.

 

Kuntoutusosastolla edellytetään

- Fyysistä liikuntakykyä (portaat) ja itsenäistä toimintakykyä

- Riittävän hyvää psyykkistä vointia

- Voimavaroja keskusteluryhmiin osallistumiseen.

 

Kuntoutumisjakson tavoitteet

- Saada tietoa päihderiippuvuudesta ja siitä toipumisesta

- Edesauttaa psyykkisen ja fyysisen tasapainon löytymistä

- Itsetuntemuksen vahvistuminen erilaisten vuorovaikutustilanteiden avulla

- Vertaistuen avulla löytää elämänmuutoksen mahdollisuuksia ja keinoja

- Avohoidon suunnittelu.

 

Kuntoutumisjakson sisältö ja menetelmät

- Yksilöllisen kuntoutumissuunnitelman laatiminen ja arviointi oman työntekijän kanssa

- Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät

- Päihdetietoluennot

- Yhteisöhoidollinen työote

- Yhteistyö asiakkaan lähiverkostojen kanssa

- Terveydenhoito ja seuranta

- Lääkärin vastaanotot

- Kuntoutumista tukevat  / täydentävät korva-akupunktio, Neurosonic-hoito, rentoutusryhmät ja liikunnalliset ryhmät.

 

Hakeutuminen

Kuntoutukseen hakeudutaan oman kunnan A-klinikan, sosiaalitoimen tai työterveyshuollon kautta. Kuntoutukseen voi tulla myös itsemaksavana sovitusti.

 

Mitä on hyvä ottaa mukaan kuntoutukseen?

- omat käyttövaatteet sisälle ja ulos

- sisäkengät

- omat liikuntavaatteet ja sisäpelikengät

- hygieniatarvikkeet (mm. parranajovälineet, hammastahna ja –harja,

pesuaineet, mikäli et halua käyttää suihkutiloista löytyviä talon pesuaineita)

- alkuun olisi hyvä olla hiukan käteistä

- käytössä olevat reseptit ja lääkkeet.

 

Kuntoutusosaston viikko-ohjelma

Kuntoutusosaston säännöt (allekirjoitettava lomake) 

 

 

 

Lisätietoja

Päivi Honkanen 040 830 3722 paivi.honkanen(at)tuustaipale.fi

Jaana Vähäkangas 040 455 9133 jaana.vahakangas(at)tuustaipale.fi (pelikuntoutus)