Palvelut

Täältä löydät tietoa palveluistamme. Tutustu palvelut-sivun alakohtiin joiden takana ovat täsmälliset tiedot.

Asiakkaat majoittuvat kuntoutuksen aikana oman tilanteensa mukaan jollekin seuraavista osastoista:

Hoivakoti

Hoivakoti on tarkoitettu päihteetöntä aikaa sekä fyysistä toipumista ja perushoitoa tarvitsevien asiakkaiden osastoksi. Tällä osastolla hoidetaan lisäksi liikuntarajoitteiden kanssa päihteistä toipuvat asiakkaat. Osasto toimii myös arviointiosastona, josta on mahdollisuus siirtyä kuntoutumaan muille osastoille tai asumispalveluyksikkö Yhteisökodille. Asiakaspaikkoja osastolla on 10.

Katkaisuhoito-osasto

Katkaisuhoito-osasto on tarkoitettu alkoholi-/huumekatkaisuhoidossa oleville asiakkaille. Asiakaspaikkoja osastolla on 8+2.

Kuntoutumisosasto

Osasto on erikoistunut kuntouttamaan työelämässä olevia tai työelämään palaamassa olevia päihderiippuvaisia, joilla on vahva motivaatio päihteettömään elämään ja tahto ylläpitää työkykyä. Osasto kuntouttaa myös pitkäaikaisesta päihderiippuvuudesta kärsiviä sekä pidempiaikaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kuntoutusta tarvitsevia asiakkaita. Asiakaspaikkoja osastolla on kymmenen ja asiakkaina on sekä miehiä että naisia.

Tuetun asumisen asumispalveluyksikkö Tupa

Tupa on tarkoitettu asiakkaille, joilla on päihdeongelmansa lisäksi vaikeuksia käytännön asumisessa ja elämän hallinnassa ja jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta elämänmuutokseen sekä arjen sujumiseen. Tavoitteena raittiimpi elämä sekä valmiudet itsenäiseen asumiseen. Tuvassa on 9 asiakaspaikkaa. Asiakkaalla mahdollisuus hakea asumistukea.

Tukiasuminen

Tukiasumisessa asiakkaan tilanne ja palveluiden tarve arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja hänelle räätälöidään henkilökohtainen palvelupaketti. Palveluiden tarvetta arvioidaan myös asumisen aikana ja siihen tehdään muutoksia asiakkaan tilanteen sitä vaatiessa. Asunnot ovat kalustettuja ja asumiseen on mahdollista hakea asumistukea.