Tuetun asumisen asumispalveluyksikkö Tupa

 

TUETTU ASUMISPALVELU TUPA

Tupa on 9-paikkainen vuokratuista huoneistoista muodostuva asumisyhteisö, joka tarjoaa tuettua asumispalvelua. Tupa on tarkoitettu ihmisille, jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea arjessa selviytymiseen, eivätkä kykene täysin itsenäiseen asumiseen. Asukkailla on käytössään oma asunto, jossa on WC ja keittiö, sekä yhteiset keittiö-, kodinhoito-, sauna- ja oleskelutilat. Asunnot ovat kalustettuja. Asukkaat huolehtivat oman huoneensa ja yhteisten tilojen siisteydestä. Asuminen Tuvalla on määräaikaista ja yleisimmin kestoltaan 3-6 kuukautta. Tupa soveltuu huonosti liikuntarajoitteisille, sillä se sijaitsee hissittömässä kerrostalossa.

 

 Tuetun asumispalvelun tavoitteet, jotka vaihtelevat yksilöllisesti:

– saada vuorokausirytmi kuntoon

– opetella itsenäisen elämän taitoja

– saada raittiimpi elämä.

 

Tuetun asumispalvelun sisältö:

– yksilöllisen tukisuunnitelman laatiminen oman työntekijän kanssa

– asiakkaan tukeminen päivittäisissä toiminnoissa ja kodin ulkopuolisten palveluiden käyttämisessä esim. Kela, sosiaalitoimi, asunto-, koulutus- ja työmarkkina-asiat, lähettävän tahon toimesta eläkeselvittelyt

– kuntoutusryhmät, painottuen toiminnallisiin ryhmiin

– tukihoidot; korva-akupunktio, rentoutusryhmät, Neurosonic-tuoli

– terveydenhoito ja seuranta (kalliisiin lääkkeisiin tarvitaan maksusitoumus)

– lääkärin vastaanotot.  

 

Tuvalle voi tulla toisesta hoitolaitoksesta suoraan. Jos asiakkaalla on lähihistoriassa huumeiden tai lääkkeiden väärinkäyttöä, tarvitaan arviointijakso. Tuvalla asuntoihin tehdään vuokrasopimus ja niihin on mahdollista hakea asumistukea. Jakson aikana tehdään arviointia asukkaan kyvystä itsenäiseen asumiseen ja elämiseen sekä panostetaan jatkosuunnitelmaan yhteistyössä lähettävän tahon kanssa. 

 

Tuvan viikko-ohjelma

 

Lisätietoja 

Mikko Laine 0400 157 978, mikko.laine(at)tuustaipale.fi